07 kwietnia 2023

Echo Autism Poland 

Cele Echo Autism?

 

ECHO Autism to projekt którego głównym celem jest poprawa jakości kompleksowej opieki nad osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce poprzez dzielenie się rzetelną i opartą na dowodach wiedzą z osobami pracującymi lokalnie na różnych etapach wsparcia osób z autyzmem.
Głównym obszarem działania są sesje telementoringu online, podczas których przedstawiane są krótkie wykłady dotyczące różnych aspektów diagnozy, terapii i wsparcia osób z autyzmem a także dyskutowane są prezentowane przypadki kliniczne.
 
(…) Finansowanie projektu ECHO odzwierciedla jego zamysł, jakim jest niesienie pomocy potrzebującym, dlatego żadne programy modelu ECHO nie mogą pobierać opłat ani czerpać z niego korzyści. Model ECHO Autism w Polsce jest finansowany na wzór programów z USA i innych krajów na świecie m.in. z grantów, konkursów i innych form, które mogą wspierać finansowo upowszechnianie standardów i najlepszych praktyk diagnostycznych oraz opieki medycznej dla pacjentów z ASD (…). (Domarecki et al. 2022; Rynkiewicz et al. 2022; Sohl et al. 2022).
(…) The financing of the ECHO project reflects its intention to help those in need, therefore the ECHO model programs cannot charge any fees or benefit from it. The ECHO Autism model in Poland is financed/funded like the programs from the USA and other countries in the world, for example from grants, competitions and other forms that may financially support the dissemination of diagnostic standards and best practices and medical care for patients with ASD (...). (Domarecki et al. 2022; Rynkiewicz et al. 2022; Sohl et al. 2022).
 
Jak zrodził się pomysł?

 

Pierwotnie projekt ECHO dedykowany był opiece nad pacjentami z WZW typu C w USA. Dr Sanjeev Arora i współpracownicy postanowili dotrzeć do specjalistów zajmujących się leczeniem tego schorzenia, ponieważ zauważyli, że wiele osób chorych ma WZW typu C żyje w środowiskach marginalizowanych, oddalonych od dużych ośrodków akademickich. Ideą było dotarcie do tych osób poprzez transfer wiedzy i doświadczeń w formie online do lokalnych specjalistów.
Model został zaadoptowany do opieki nad osobami z innymi chorobami lub trudnościami, a ECHO Autism to jeden z programów, który bardzo dynamicznie rozwija się na całym świecie pod przewodnictwem prof. Kristin Sohl i jej współpracowników z Uniwersytetu w Missouri.
Lokalne programy ECHO Autism powstały juz między innymi w Argentynie, Japonii, Nigerii, Macedonii, a teraz program rozpoczyna swoje działania również w Polsce! Kierownikiem projektu w Polsce jest dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz, a nasze Stowarzyszenie bierze w nim aktywny udział. Więcej na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100090328494603
 

 

 

stowarzyszenie vis-a-vis

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania

Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Vis-a-Vis

Wsparcie, szkolenia, rozwój

stowarzyszenie vis-a-vis

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave

KRS 0000693807

NIP 7811952790

REGON 368256059

KONTO 13 1750 0012 0000 0000 3846 9681

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Vis-a-Vis

+48 61 8491 531; 797 608 909